Lokalradioforeningen Viborg

Lokalradioforeningen Viborg sender på FM 90,9 MHz.

Sendetider


Mandag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Tirsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Onsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Torsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Fredag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00

Bestemmelser


1) Tilladelseshaverens navn.
        Lokalradioforeningen Viborg

2) Tilladelseshavers adresse.
    Thiesensvej 23, 8382 Hinnerup

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse.
    LokalradioforeningenViborg@gmail.com

4) Stationens navn og frekvenser.
    Lokalradioforeningen
    90,9 MHz.

5) Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider.
 

Programmerne kan bla. Indeholde:

Orientering fra kommunal side vedr. dagsordner, byrådsmøder o.lign.

Fx optagelser fra byrådsmøder.

Landspolitiske- eller EU- afgørelser der har indvirkning på lokalområdet

Omtale af begivenheder af lokal karakter

Omtale af arrangementer fra lokale foreninger

Interviews med lokale personer

Interviews med kunstnere

Interviews af anden karakter

Musik såsom Elvis, Abba, Robbie Williams, Medina, Gnags osv.


Sendetider:     
Mandag
09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Tirsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Onsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Torsdag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00
Fredag 09:00 - 11:00, 17:00 - 18:00

6) Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

7) Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Vedtægter:
§ 1 Navn
Foreningens navn er Lokalradioforeningen Viborg.
§ 2 Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune som også er tilladelsesområdet.
§ 3 Formål
Foreningens formål er at drive ikkekommerciel radiovirksomhed.
§ 4 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af tre personer. Et flertal af bestyrelsen skal have bopæl i lokalområdet som er tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kommuner. Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig, udpeger de øvrige en stedfortræder. Får et af bestyrelsesmedlemmerne et mistillidsvotum fra de to øvrige, er denne forpligtet til at trække sig. Formanden indtræder i et evt. sendesamvirke, som repræsentant for radioen. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for evt. gæld.
§ 5 Beslutningsprocedure og tegningsret
Beslutninger kan træffes af formanden alene eller ved simpelt stemmeflertal. Formanden kan tegne foreningen alene.
§ 6 Financiering
Radioen financieres ved indtægtsgivende aktiviteter som f.eks. sponsor, tilskud o.lign.
§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.
Ændringerne skal meddeles radionævnet.
§ 8 Revision
Foreningens regnskab revideres af den af foreningen valgte revisor.
§ 10 Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 11 Opløsning
Ved en opløsning af foreningen tilfalder overskydende aktiver kulturelle formål efter bestyrelsens afgørelse.

Bestyrelse:     Henrik Faurhøj, Elsa Faurhøj, Finn Hermansen

Kontakt

LokalradioforeningenViborg@gmail.com